پروژه های تحقیقاتی

University Research
دست به دست كردن عمودي ارتباط در شبكه هاي بدون سيم تركيبي بر مبناي روش هاي خود سازمان دهي
ارائه الگوريتم جستجوي عددي به منظور جستجوي طولاني ترين پيشوند درشبكه IP
Projects with Industry
تحقيق و شناخت آسيب پذيري در لايه IP و معرفي راهكارهاي مقابله باآن
سيستم تشخيص و جلوگيري از نفوذ در شبكه (نسخه نرم افزاري IDS )
Graduate education projects
‏ بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و پيشنهاد الگوريتمي براي كاربرد در سيستمهاي تشخيص مزاحمت (IDS)
يك پروتكل مسيريابي انرژي آگاه جديد بهمراه ارائه كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
نظارت محيطي با استفاده از شبكه‌هاي سنسور بي سيم
مهندسي ترافيك با استفاده از مسيريابي مقيد
كشف بلادرنگ سناريوهاي حمله از طريق همبسته‌سازي هشدارهاي سيستم تشخيص نفوذ
طراحي و پياده سازي پردازنده ابرمقياسي عام منظوره و بهبود عملكرد آن
طراحي الگوريتم هاي تخصيص نرخ و توزيع ترافيك بهينه بر مبناي تابع سودمندي در شبكه هاي داده
شبيه سازي و پياده سازي سرويس چندپخشي IP در شبكه دانشگاه صنعتي اصفهان و بهبود امنيت ساختار كنترل دسترسي چندپخشي IGMP-AC
شبكه هاي حسگر بدني و ارائه روشي براي كاهش مصرف انرژي در آنها
زمان بندي پوياي وظيفه ها بر روي سيستم هاي ناهمگون خوشه اي
به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چند عاملي
بررسي مسائل مطرح در لايه انتقال شبكه هاي بي سيم حسگر و ارائه پروتكل مطمئن انتقال در محيط هاي نويزي
ارائه يك الگوريتم مبتني بر كيفيت سرويس براي محدود كردن تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي روش هاي توسعه شبكه هاي تلفن معمولي با استفاده از VOIP و ارائه يك طرح مناسب براي شبكه دانشگاه
بهبود كيفيت در انتقال صدا بر روي IP
Other
پياده سازي سرور پست الكترونيك با افزونگي
پياده سازي آزمايشگاههاي مجازي
مديريت شبكه امن
طراحي و پياده سازي سرويس ارتباط تلفني مبتني بر وب
طراحي و شبيه سازي و بررسي الگوريتمهاي تطبيق الگو مورد استفاده در سيستم هاي IDS
شبيه سازي ديناميك حركت ذرات کروي در يك ظرف بر روي پردازشگر گرافيكي
شبيه سازي اجتماعي A Case Study, Multi Agent Based Social Simulation,
سيستم دسترسي و پخش موسيقي روي شبكه
افزايش ضريب امنيت تاييد هويت در نرم افزار Squid
اصلاح سيستم امنيتي SQVLID براي تعيين هويت
پیاده سازی WiFi Dog Captive Portal
مطالعه و راه اندازي شبكه بدون سيم WiFi Dog و Hot Spot
مطالعه و راه اندازي شبكه بدون سيم Openwrt ,Hot Spot
بررسي،‌پياده سازي و كاربرد Grid Computing
اصلاح Mail Server دانشگاه
استفاده از الگوريتم هاي تقويتي چند عاملي در شبكه هاي Adhoc
ارائه سرويس Multimedia روي Web به صورت VOD
پياده سازي وب سايت خبرنامه دانشگاه با فريم و رك Cake PHP
پياده سازي موازي كارگزارهاي LDAP
مطالعه، بررسي و پياده سازي Varnish
ارائه سرويس Multimedia روي Web به صورت Video Sharing
مطالعه و بررسي روشهاي پياده سازي Streaming و پياده سازي آن در سطح شبكه دانشگاه
مونيتورينگ و Log براي WiFi Dog
شبيه سازي و بررسي كارآيي الگوريتم مسير يابي Qos and Energy aware Routing در شبكه هاي سنسور بي سيم
ارائه سرويس Multimedia روي Web به صورت Internet TV
طراحي،‌پياده سازي و Verification نرم افزار واسطه اي سامانه IDS مبتني بر Snort

تحت نظارت وف ایرانی

پروژه های تحقیقاتی | دکتر مسعود رضا هاشمی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی